Pratik Bilgiler

2018 Amortisman Oranları

Amortisman, duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir.

İşletmeler kullanmak üzere aldığı maddi duran varlıkları normal şartlarda bir yıldan daha uzun sürelerde kullanırlar. Bu nedenle, maddi duran varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Böyle yapılarak maddi duran varlık kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine getirilir.

Amortisman Ayırma Şartları:
•İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması
•Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması
•Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması
•İktisadi kıymetin değerinin xxx  TL’yi (2018 yılı için) aşması

Amortisman Oranlarını indirmek için Ek-1'i tıklayınız.


Ek1 : Amortisman Oranları