Haberler

Add to Flipboard Magazine.

 
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Resmi Gazete'de yayımlandı.
 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından ilk versiyonu 1989 yılında yayımlanan Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2010 yılında kısmi olarak revize edilerek geliştirilmiş ancak eksiklikler ve geliştirilmeye açık alanlar belirlendiğinden 2011 yılında tekrardan revizyon kapsamına alınmıştır. 2013 yılında müzakere metni, 2015 yılında taslak metin yayımlanmış olup 29 Mart 2018 tarihinde nihai metin yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kavramsal Çerçeve’nin revizyonu sürecinde Standart belirleyen kurum ve kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, yatırımcılar, analistler, finansal tablo hazırlayanlar, muhasebe meslek kuruluşları, muhasebe firmaları ve akademisyenlerden oluşan geniş bir kitleye çeşitli bilgilendirmeler yapılmış ve bu kitlenin görüşlerine başvurulmuştur.

Kavramsal Çerçeve’de yapılan temel iyileştirmeler; yenilikler, güncellemeler ve açıklık getirilen konular olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede, ölçüm, sunum ve açıklama, finansal tablo dışı bırakma gibi konularda yenilikler getirilmiş, önceki Kavramsal Çerçeve’de yer alan tanımlar ve finansal tablolara almaya ilişkin kriterlerde güncellemeler yapılmıştır. Ayrıca, ihtiyatlılık, yönetimin idare etme sorumlulukları, ölçüm belirsizliği gibi konulara da açıklık getirilmiştir.

Yeni Kavramsal Çerçeve’de düzenlenen konular bölümler itibarıyla aşağıdaki gibidir:

  • Genel amaçlı finansal raporlamanın amacı,
  • Faydalı finansal bilginin niteliksel özellikleri,
  • Finansal tablolar ve raporlayan işletme,
  • Finansal tabloların unsurları,
  • Finansal tablolara alma ve finansal tablo dışı bırakma,
  • Ölçüm,
  • Sunum ve açıklama,
  • Sermaye kavramları ve sermayenin korunması.

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, muhasebe politikalarını Kavramsal Çerçeve’ye göre geliştiren finansal tablo hazırlayıcıları tarafından 1 Ocak 2020 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Yeni Kavramsal Çerçeve’nin erken uygulanmasına izin verilmektedir. Bununla birlikte, Yeni Kavramsal Çerçeveyayımı tarihinden itibaren Kurumumuzca yapılacak düzenlemelerde de esas alınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

KGK Duyusu

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve 27 Ekim 2018 Tarihli ve 30578 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.