D.R.P.
   Revizyon

 

Denetim faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Revizyon;

Yeniden gözden geçirme anlamında. Bir işin planlandığı biçimde gidip gitmediğini denetleme ve eğer öngörülen plandan bir sapma varsa, gerekli düzeltmeleri yapmak olarak ifade edilebilir.