D.R.P.
   Denetim

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, Kamu Gözetim Kurumu tarafından belirlenen genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarına uygun bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak yapılan denetimler ile makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun kanıtların elde edilmesi,  defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi  mali tabloların doğruluğu hususunda, ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Bağımsız denetim raporu, bağımsız denetim sonucunda bağımsız denetçinin işletme finansal tabloları hakkında açıkça ifade edilmiş görüşünü içerir. Bu görüş, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle, ilgili oldukları finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanıp hazırlanmadığı konusundadır. Zira bağımsız denetimin amacı, finansal raporlama standartlarına uygun olarak, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeği dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığının ortaya konmasıdır.